Move to main text

Katashina Oze/Mt. Nikko-Shirane Ropeway/Yumoto Onsen

Bus Stop Information

Jomokogen Station
1
For Minakami Station
For Tanigawadake Ropeway
2For Gokan Station/Numata Station/
For Numata City Health and Welfare Center
For Oigami Onsen/Oze-Tokura/Oshimizu

3

For Sarugakyo onsen
 
Numata Station
For Oigami Onsen/Oze-Tokura/Oshimizu
*Oze Area
For Gokan Station/Jomokogen Station/
Sarugakyo Onsen/Nakayama Honshuku

For Numata City Health and Welfare Center
Apple Line (to Gundai Byoin)
Sayama/Kashozan/Nango/Magome chosuichi/
To Soda Joshi Koen/Nara Okura/Akizukakami/Kawaba
 

Timetable/Fare Chart

[IC Card Route] Jomokogen Station/Numata Station-Kamata/Ozetokura/Oshimizu Line

[IC introduction route] Kamada-Nikko-Shirane Ropeway-Yumoto Onsen Line

Service Office (Contact Information)

TEL. 0278-58-3311
TEL. 0278-23-1111
Back to TOP